Політика конфіденційності
1. Загальні положення

1.1 Ця Політика конфіденційності (надалі – «Політика») розроблена ФОП BOЛЯН MИPOCЛABA ГРИГОРІВНА (код ЄДРПОУ: 2111211221, адреса: 79059, м. Львів, Львівська обл., вулиця Гетьмана Мазепи, будинок 5, квартира 26 (надалі – «Товариство») у відповідності до діючого законодавства України, в тому числі, але не виключно, Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297-VI з урахуванням принципів та правил Регламента General Data Protection Regulation (GDPR) Європейського Союзу щодо Користувачів Сайту "capitalhrwork.com" і встановлює порядок отримання, збору, накопичення, зберігання, обробки, використання, забезпечення захисту і розкриття персональних даних (надалі – «Дані») за допомогою Сайту та/або мобільного додатку та/або пов'язаних з ними послуг та інструментів.

1.2 Під Даними розуміється будь-яка інформація, що прямо чи опосередковано відноситься до конкретного Користувача. Це може бути: ім'я, прізвище, по-батькові (у разі наявності), інформація про рід діяльності, сімейний стан, освіту, адреса електронної пошти, номер телефону, регіон проживання, адреса місця проживання/перебування, інформація про дії Користувача на сайті, ір-адреса, дані про пристрої (комп'ютер, тип браузера, операційна система мобільного пристрою), що використовуються Користувачем, повідомлення (інформація, яка міститься в переписці між Користувачами, а також в переписці з Товариством), інша інформація, за допомогою якої здійснюється комунікація, яка за бажанням Користувача надається ним в реєстраційній формі, при проходженні опитування (шляхом заповнення анкети або в інший спосіб), написанні повідомлення чи відгуку, або інформація отримана при усній комунікації Користувача і Товариства, інформація, яка надається при здійсненні оплати та/або використанні Користувачем будь-якого сервісу (послуги), яка надається Товариством.
1.3 Під обробкою Даних розуміється будь-які дії з Даними в тому числі, але не виключно: доступ, надання, розповсюдження, збір, систематизація, зберігання, накопичення, запис, передача, блокування, видалення, уточнення, оновлення та/або зміна, знеособлення та інші способи використання Даних Товариством.
1.4 Користувачі можуть надавати Дані самостійно шляхом розміщення таких даних на сайті або повідомляючи через канали телефонного зв'язку та/або на електронну та/або поштову адресу Товариства, шляхом заповнення опитувальників (заповнення анкети або в інший спосіб), або Дані можуть надаватися із інших джерел (у відповідності з п. 3 цієї Політики) наприклад, з відгуків Користувачів (оцінка, коментарі, підтвердження інформації) або інша інформація від третіх осіб надана в ході направлення претензій, скарг та/або при розгляді спорів, та/або інформація із загальновідомих джерел в мережі Інтернет.
1.5 Використовуючи Сайт або інші пов'язані сервіси та інструменти, Користувач надає свою згоду ФОП "BOЛЯН MИPOCЛABA ГРИГОРІВНА" на обробку своїх персональних даних.

2. Які Дані можуть збиратися
2.1 Товариство може збирати наступні Дані:
- ім'я, прізвище, по батькові (у разі наявності), паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки-платника податків, дата народження та/або вік, стать, сімейний стан, дані уповноваженої особи компанії, найменування компанії, реквізити компанії, контактні телефони, адреса електронної пошти, адреса місцезнаходження компанії, інші контакті дані за бажанням Користувача (наприклад, місце та/або адреса роботи), номери платіжних карток, токени платіжних карт (USB-ключі, який призначені для інформаційної безпеки користувача);
- інформація, яку Користувачі надають Товариству при укладенні договорів про надання послуг шляхом акцепту публічної оферти, розміщеної на сайті;
- дані про пристрої, що використовуються Користувачами, інформація про веб-сайти Користувачів та/або їх мобільні Дані (у випадку, якщо Користувач використовує мобільні додатки) такі як: ір-адреса; дата та час коли Користувач користується сайтом, інформація про програмне забезпечення, а також інтернет-браузер, що використовувався Користувачем, інформація про операційну систему мобільного пристрою, інформація про роботу пристроїв Користувача, індивідуальні ідентифікатори пристроїв, які використовують Користувачі;
- дані, отримані в результаті проведення Товариством та/або третіми уповноваженими Товариством особами різних опитувань, з метою покращення надання послуг Користувачам; інформація, отримана Товариством в результаті здійснення маркетингової діяльності;
- інформація про дії Користувача на Сайті (споживча поведінка щодо придбаних товарів, робіт, послуг на Сайті) інформація щодо спілкування з іншими Користувачами, в тому числі інформація залишена Користувачами в формі відгуків, виставлення оцінок, коментарів чи будь-який інший зворотній зв'язок від Користувачів; інформація відповідно до якої формуються рейтинги Користувачів, яка містить користувацький досвід і яку Користувачі залишають на сайті як результат взаємодії з іншими Користувачами, що дозволяє Товариству вжити необхідних заходів з метою підтримки якісного обслуговування та уникнення шахрайських дій
- інформація, розміщена або надана Користувачам в процесі їх участі в бонусних програмах, вікторинах, акціях, спеціальних пропозиціях, які відбуваються на Сайті організатором яких є Товариство;
- інформація, отримана від Користувачів шляхом заповнення опитувальників або іншим способом повідомлена Товариству (це може бути інформація у тому числі але не виключно про: громадянство, місце народження, освіту, професію, спеціалізацію, робочий стаж, соціальний статус, склад сім'ї (прізвища, ім'я, по батькові таких осіб, їх стать, вік, місце реєстрації та проживання, контактні дані), фото, відео зображення Користувача (та/або уповноваженої особи Користувача тощо);

- інформація отримана Товариством в законний спосіб від партнерів та/або третіх осіб.

2.2 Товариство також може обробляти Дані за допомогою наступних технологій:
- файли Cookies (кукі- невеликий фрагмент даних, які пересилаються на комп'ютер Користувача при переході на веб-сторінку та/або при перегляді рекламного модуля на веб-сторінці і зберігаються на комп'ютері Користувача та/або в його мобільному пристрої);
- пікселі (pixels – цифрові зображення, елемент матриці дисплеїв, що формують зображення), Аякі дозволяють відслідкувати частоту використання Користувачем веб-сторінки з метою визначення браузера Користувача і надання сервісу, наприклад зберігання Даних в корзині між відвідуваннями; а також з метою усунення помилок роботи Сайту, ініційованих Користувачем при цьому вся інформація обробляється «як є» і не змінюється в процесі збору Даних.

3. Використання, обмін та цілі обробки Даних

3.1 Товариство використовує та здійснює обробку Даних, в наступних цілях:

- здійснення покладених на Товариство функцій, повноважень та обов'язків у відповідності до діючого законодавства України, а також забезпечення реалізації цивільно-правових, господарських та податкових відносин;
- для ідентифікації клієнта як Користувача Сайту, для зв'язку з Користувачем в тому числі для надання послуг, обробки платежів, відправки, проведення розрахункових операцій, надання звітності, ведення бухгалтерського та управлінського обліку, створення і реалізації бонусних програм, програм лояльності, відправки розсилок поштою, електронною поштою, за номером телефону, в тому числі з метою відправки комерційних пропозицій, повідомлень про акції та новини "capitalhrwork.com", а також інших сайтів, що знаходяться в розпорядженні та/або належать ФОП "BOЛЯН MИPOCЛABA ГРИГОРІВНА", та/або для повідомлення Користувачів Сайту про фінансові послуги, що надаються третіми особами та/або партнерами ФОП "BOЛЯН MИPOCЛABA ГРИГОРІВНА", з метою покращення якості надання послуг, формування рейтингів, аналізу активності Користувачів, здійснення пошуку по ключовим словам, управління трафіком на Сайті, аналізу і прогнозування уподобань, інтересів Користувачів; проведення науково-дослідної та аналітичної активності, а також забезпечення дотримання умов Користувачами Угоди Користувача, Правил розміщення інформації на Сайті, Правил публікації відгуків, Правил оформлення товарних позицій, Правил розміщення оголошень;

-з метою направлення розсилок, комерційних пропозицій, повідомлень про акції, програми лояльності, бонусні програми та/або з метою направлення повідомлень щодо функціонування Сайту "capitalhrwork.com" та/або інших сайтів, які перебувають у розпорядженні та/або належать ФОП "BOЛЯН MИPOCЛABA ГРИГОРІВНА" поштою, електронною поштою;
- з метою забезпечення надання Товариством інтернет-сервісів Сайту, обміну інформацією;
Товариство може здійснювати обмін Даними з афілійованими особами Товариства (компанії, які діють на підставі спільної власності), які можуть обробляти та використовувати Дані з метою, яка вказана у розділі 3 цієї Політики.
3.2 Товариство не здійснює обробку даних, які стосуються расової, національної приналежності, політичних поглядів, релігійних та інших переконань, членства в громадських організаціях. Інформація, яка характеризує фізіологічні особливості Користувачів, на основі яких можна встановити їх особистість не обробляються також.
3.3 Строки обробки та зберігання Даних визначаються виходячи із цілей обробки Даних, а також виходячи із умов, вказаних в договорах, укладених з Користувачами у відповідності до вимог діючого законодавства України.

4. Умови надання доступу до Даних
4.1 В окремих випадках, з метою демонстрації ефективності роботи Сайту та підвищення іміджу Сайту, Товариство може розкривати статистику роботи сайтів Користувачів, не розкриваючи при цьому персональні дані та інформацію, яка є комерційною таємницею.
4.2 ФОП "BOЛЯН MИPOCЛABA ГРИГОРІВНА" не несе відповідальності за законність обробки персональних даних користувачів як частини операційної системи, доданої компанією-партнером. Обов'язок надавати достовірну інформацію щодо правил використання операційної системи, політики безпеки та іншої інформації, що вимагається чинним законодавством, зокрема положеннями про захист персональних даних, покладається на кожного Розробника. ФОП "BOЛЯН MИPOCЛABA ГРИГОРІВНА" зобов'язує Розробників оновлювати та підтримувати операційні системи, зокрема для забезпечення безпеки даних користувачів, що обробляються через них, відповідно до Умов використання. Для здійснення своїх прав відповідно до положень про захист персональних даних будь-який Користувач, дані якого обробляються в операційних системах, повинен зв'язатися безпосередньо з Розробником, або організацією, зазначеною у відповідному документі, що описує правила використання конкретної операційної системи.
4.3 На Сайті містяться посилання на інші веб-ресурси, на які дія даної Політики не розповсюджується.
4.4 Товариство здійснює обробку Даних на законній та справедливій основі: Дані не розкриваються третім особам і не розповсюджуються без згоди Користувача, за виключенням випадків передбачених діючим законодавством України і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту і прав людини, зокрема, але не виключно:
- за обґрунтованими запитами органів державної влади, які мають право витребувати та отримувати такі Дані;
4.5 Товариство залишає за собою право у відповідності із вимогами діючого законодавства України здійснювати обмін Даними з органами державної влади з метою: попередження шахрайства на Сайті; врегулювання спірних ситуацій та з'ясування обставин, які є/можуть стати причиною порушення діючого законодавства, а також у випадку виявлення Товариством неправомірних дій Користувачів Сайту та/або отримання претензій, скарг, звернень третіх осіб.

5. Як змінити/видалити Дані або відкликати згоду
5.1 Користувачі в будь-який момент можуть змінити/видалити особисту інформацію або відмовитися від розсилки повідомлень, або відкликати згоду на обробку Даних шляхом направлення повідомлення на електронну адресу: info@capital-hr.com або поштову адресу: 79059, м. Львів, Львівська обл., вулиця Гетьмана Мазепи, будинок 5, квартира 26.
5.2 Після отримання такого повідомлення обробка Даних Користувача буде припинена, а його Дані будуть видалені, крім випадків, якщо така обробка може бути необхідна у відповідності з діючим законодавством України.
5.3 Товариство здійснює обробку та зберігання Даних для реалізації цілей, вказаних в цій Політиці протягом всього необхідного періоду для цього, але не більше 5 (п'яти) років з дати останньої взаємодії Користувача з Сайтом.

6. Захист Даних
6.1 Товариство, при обробці Даних застосовує всі необхідні технічні, організаційні, правові заходи для захисту Даних від неправомірного та/або несанкціонованого доступу до таких Даних, в тому числі від змін, видалення, надання, розповсюдження, а також інших неправомірних дій.
6.2 Товариство на постійній основі здійснює контроль за прийнятими заходами щодо забезпечення безпеки.
6.3 Афілійовані з ФОП "BOЛЯН MИPOCЛABA ГРИГОРІВНА", надійні партнери і незалежні постачальники послуг зобов'язуються використовувати отриману від ФОП "BOЛЯН MИPOCЛABA ГРИГОРІВНА"інформацію відповідно до наших вимог до безпеки і цієї Політикою Конфіденційності.

7. Додаткові умови
7.1 Товариство залишає за собою право змінити умови даної Політики в будь-який момент. В такому випадку, оновлена редакція буде розміщена на сторінці за адресою: https://capitalhrwork.com/privacy-policy. Оновлена редакція Політики конфіденційності вступає в силу з моменту її оновлення. У випадку, якщо Користувач не погоджується із змінами, він зобов'язується негайно припинити будь-яке користування Сайтом.
7.2 ФОП "BOЛЯН MИPOCЛABA ГРИГОРІВНА" не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов цієї Політики.
7.3 У разі, якщо положення цієї Політики, пункти або їх частини, будуть визнані такими, що суперечать діючому законодавству України, або такими, що є недійсними, цей факт ніяким чином не буде впливати на інші положення цієї Політики, вони залишаються повністю чинні і продовжують діяти в повній мірі і являються дійсними, а будь-яке інше недійсне положення або положення, яке не може бути виконаним, без подальших дій Сторін, вважається зміненим, виправленим в тій мірі, в якій це необхідно для забезпечення його дійсності і можливості виконання.
7.4 Термінологія, яка використана в цій Політиці, має таке ж значення, як і в Угоді Користувача, якщо не зазначено інше.

Made on
Tilda